(Úvodní poznámka: Tyto web-stránky rozpracoval Ivo Laníček, prezident mezinárodní Technické komise FISAIC pro film a video. Softwarové přepracování provedl Ing. Ivan Gavenda (e-mail: i.gavenda@centrum.cz.

Pro IE jsou stránky optimalizovány v rozlišení 1024 x 800 bodů.)


obr

UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů bude provoz těchto webových stránek ukončen do 30. září 2017.Beroun logo

Úředně schválené logo 27. ročníku soutěže FISAIC autora Víta Stanovského připomíná éru analogové techniky či mokrých procesů. 


Beroun logo

Autor: Vít Stanovský, Český Zemský svaz FISAIC


Úvod

FISAIC je zkratka z francouzského názvu, který v překladu zní:

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů

(francouzsky:
FÉDÉRATION  INTERNATIONALES  DES  SOCIÉTÉS  ARTISTIQUES ET INTELLECTUELLES DE CHEMINOTS
anglicky:
INTERNATIONAL CULTURE- AND FREE-TIME ACTIVITY FEDERATION OF THE RAILROADERS
německy:
INTERNATIONALER KULTUR- UND FREIZEITVERBAND DER EISENBAHNER).

Federace byla založena dne 15. listopadu 1952 ve Štrasburku (Francie).
V září 1953 se v Nimes (Francie) uskutečnila první akce FISAIC: výstava výtvarného umění.

Prezidium 54

První zasedání prezídia FISAIC v Ženevě v roce 1954
(foto z Arts Cheminots, č. 22, 01. 2013)


Hymna FISAIC:

„Od pout a všednosti kroky vaše odpojte
a na stupně umění vstupujte!
Uchopte štětec, špachtli, tužku i nůž a tvořte,
malujte, kreslete, muzicírujte, spojujte i zauzlujte!
Vy, muži od kolejí – ven z dýmu a kouře.
Pro umění opravdové čas svůj využívejte!“

 

Hlavní dokumenty FISAIC jsou:

  • Stanovy (se změnami a doplňky k 31. 12. 2008) (dále jen GD); viz adresa http://fisaic.org
  • Směrnice (se změnami a doplňky k 10.2014); viz adresa http://fisaic.org 

Účel FISAIC je v GD, článek 2.

Orgány FISAIC vyjmenovává článek 8.

V platné verzi Pravidel (reglementu) čteme:

„Na základě významu zájmové činnosti v oblasti film a video uvnitř FISAIC byla založena TK pro film a video
(německy: TECHNISCHE INTERNATIONALE KOMMISSION FILM UND VIDEO
francouzsky: COMMISSION TECHNIQUE INTERNATIONALE CINÉMA ET VIDÉO
anglicky: TECHNICAL COMMISSION FILM AND VIDEO).
Její činnost určují GD, Směrnice a „Pravidla pro filmové a videosoutěže FISAIC“.

Pravidla schválila Valná hromada FISAIC dne 26. 09. 2014 (Polsko, Krakow).

 


nahoru